+389 46 255 600, +389 72 255 600 08:00 - 20:00
Брод Распоред Датум Пристаниште Број на ноќевања од ЕУР Пристанишни такси
MAGICA

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

06/10/18 Савона 7 399 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

13/10/18 Савона 7 329 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

20/10/18 Савона 7 329 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

27/10/18 Савона 7 329 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

01/10/18 Чивитавекја 7 359 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

08/10/18 Чивитавекја 7 419 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

15/10/18 Чивитавекја 7 579 150
Италија,Балеарски Острови,Шпанија,Франција 22/10/18 Чивитавекја 7 429 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

29/10/18 Чивитавекја 7 379 150
PACIFICA

Италија,Франција,Канарски

Острови,Мадеира,Шпанија

06/10/18 Савона 11 499 170

Италија,Франција,Канарски

Острови,Мадеира,Шпанија

17/10/18 Савона 11 499 170

Италија,Франција,Канарски

Острови,Мадеира,Шпанија

28/10/18 Савона 11 429 170
DIADEMA

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

06/10/18 Савона 7 529 150

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

13/10/18 Савона 7 449 150

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

20/10/18 Савона 7 369 150

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

27/10/18 Савона 7 399 150
FAVOLOSA

Италија,Франција,Шпанија,

Португалија

02/10/18 Савона 10 819 160

Италија,Франција,Шпанија,

Португалија

12/10/18 Савона 10 569 160

Италија,Франција,Шпанија,

Португалија

22/10/18 Савона 10 619 160
DELIZIOSA Италија,Грција,Хрватска 07/10/18 Венеција 7 1199 150
Италија,Грција,Хрватска 14/10/18 Венеција 7 989 150
Италија,Грција,Хрватска 21/10/18 Венеција 7 1009 150
Италија,Грција,Хрватска 28/10/18 Венеција 7 739 150
FASCINOSA

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

07/10/18 Савона 7 479 150

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

14/10/18 Савона 7 369 150

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

21/10/18 Савона 7 399 150

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

28/10/18 Савона 7 499 150
LUMINOSA

Италија,Грција,Црна

Гора,Хрватска

06/10/18 Венеција 7 849 150

Италија,Грција,Црна 

Гора,Хрватска

13/10/18 Венеција 7 739 150

Италија,Грција,Црна 

Гора,Хрватска

20/10/18 Венеција 7 839 150

Италија,Грција,Црна 

Гора,Хрватска

27/10/18 Венеција 7 609 150
MEDITERRANEA Италија,Шпанија,Франција 01/10/18 Савона 4 207 100
Италија,Шпанија,Франција 25/10/18 Савона 4 239 100

 

Цените се дадени во евра.Плаќањето се врши во денарска противредност по курс 1 евро = 62 мкд.

За сите тековни попусти и промоции,за дадениот хотел,пратаете ја нашата Facebook фан страна и контактирајте не телефонски.

За дадената понуда важата општите услови за патување на СКТМ и Т.А.ВИС ПОЈ.

vis/j 

Сподели со пријателите:
Брод Распоред Датум Пристаниште Број на ноќевања од ЕУР Пристанишни такси MAGICA

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

06/10/18 Савона 7 399 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

13/10/18 Савона 7 329 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

20/10/18 Савона 7 329 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

27/10/18 Савона 7 329 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

01/10/18 Чивитавекја 7 359 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

08/10/18 Чивитавекја 7 419 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

15/10/18 Чивитавекја 7 579 150 Италија,Балеарски Острови,Шпанија,Франција 22/10/18 Чивитавекја 7 429 150

Италија,Балеарски

Острови,Шпанија,Франција

29/10/18 Чивитавекја 7 379 150 PACIFICA

Италија,Франција,Канарски

Острови,Мадеира,Шпанија

06/10/18 Савона 11 499 170

Италија,Франција,Канарски

Острови,Мадеира,Шпанија

17/10/18 Савона 11 499 170

Италија,Франција,Канарски

Острови,Мадеира,Шпанија

28/10/18 Савона 11 429 170 DIADEMA

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

06/10/18 Савона 7 529 150

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

13/10/18 Савона 7 449 150

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

20/10/18 Савона 7 369 150

Италија,Франција,Шпанија,

Балеарски Острови

27/10/18 Савона 7 399 150 FAVOLOSA

Италија,Франција,Шпанија,

Португалија

02/10/18 Савона 10 819 160

Италија,Франција,Шпанија,

Португалија

12/10/18 Савона 10 569 160

Италија,Франција,Шпанија,

Португалија

22/10/18 Савона 10 619 160 DELIZIOSA Италија,Грција,Хрватска 07/10/18 Венеција 7 1199 150 Италија,Грција,Хрватска 14/10/18 Венеција 7 989 150 Италија,Грција,Хрватска 21/10/18 Венеција 7 1009 150 Италија,Грција,Хрватска 28/10/18 Венеција 7 739 150 FASCINOSA

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

07/10/18 Савона 7 479 150

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

14/10/18 Савона 7 369 150

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

21/10/18 Савона 7 399 150

Италија,Малта,Шпанија,

Франција

28/10/18 Савона 7 499 150 LUMINOSA

Италија,Грција,Црна

Гора,Хрватска

06/10/18 Венеција 7 849 150

Италија,Грција,Црна 

Гора,Хрватска

13/10/18 Венеција 7 739 150

Италија,Грција,Црна 

Гора,Хрватска

20/10/18 Венеција 7 839 150

Италија,Грција,Црна 

Гора,Хрватска

27/10/18 Венеција 7 609 150 MEDITERRANEA Италија,Шпанија,Франција 01/10/18 Савона 4 207 100 Италија,Шпанија,Франција 25/10/18 Савона 4 239 100

 

Цените се дадени во евра." data-share-imageurl="">