+389 46 255 600, +389 72 255 600 08:00 - 20:00

Сместување со сопствен превоз

ВИС ПОЈ - богата понуда на хотелско и апартманско сместување, од сите категории, како и сместување во вили и приватни сместување, за сите клиенти кои одморот го организираат со сопствен превоз.

Понудата дадена во СМЕСТУВАЊЕ, може да се комбинира според Вашите желби и потреби.

На Вас е да одберете кој датум ќе патувате, дали сакате хотелско или апартманско приватно сместување, која категорија , колку дена би престојувале и на која дестинација.

 

Pages

****
1
HB
превоз
од 26
****
1
HB
превоз
од 31
****
1
RO
превоз
од 25
****
1
HB
превоз
од 44
****
1
BB
превоз
од 16
****
1
BB
превоз
од 23
****
3
BB
превоз
од 39
****
1
BB
превоз
од 36
****
1
HB
превоз
од 54
***
1
HB
превоз
од 28
***
1
BB
превоз
од 20
***
1
HB
превоз
од 28
***
1
HB
превоз
од 26
***
1
BB
превоз
од 22
***
1
RO
превоз
од 31
***
1
RO
превоз
од 30
***
1
ALL
превоз
од 43
***
1
RO
превоз
од 22
***
1
BB
превоз
од 23
***
1
HB
превоз
од 26
***
1
BB
превоз
од 27
***
1
HB
превоз
од 24
****
1
ALL
превоз
од 36
****
1
HB
превоз
од 40
****
1
HB
превоз
од 32
****
1
BB
превоз
од 29
****
1
HB
превоз
од 38
****
1
HB
превоз
од 54
***
1
ALL
превоз
од 34
***
1
HB
превоз
од 42
2
RO
превоз
од 23
1
RO
превоз
од 14
1
RO
превоз
од 104
1
RO
превоз
од 17
1
RO
превоз
од 42
1
BB
превоз
од 18
1
BB
превоз
од 18
3
RO
превоз
од 39
1
RO
превоз
од 9
1
BB
превоз
од 22
1
RO
превоз
од 44
1
RO
превоз
од 44
*****
1
BB
превоз
од 43
*****
1
HB
превоз
од 96
*****
1
HB
превоз
од 40
*****
1
RO
превоз
од 133
*****
1
HB
превоз
од 41
*****
1
HB
превоз
од 135
*****
1
HB
превоз
од 55
*****
1
BB
превоз
од 38
*****
1
HB
превоз
од 59
*****
1
HB
превоз
од 62
*****
3
BB
превоз
од 44
****
1
HB
превоз
од 78
****
1
ALL
превоз
од 42
****
1
HB
превоз
од 99
****
3
HB
превоз
од 51
****
1
HB
превоз
од 46
****
2
UAI
превоз
од 68
****
1
BB
превоз
од 52
****
1
HB
превоз
од 39
****
1
BB
превоз
од 33
****
1
HB
превоз
од 42
****
1
RO
превоз
од 47
****
1
HB
превоз
од 24
****
1
UAI
превоз
од 43
****
1
BB
превоз
од 63
****
1
BB
превоз
од 60
****
1
BB
превоз
од 28
****
1
BB
превоз
од 300
****
1
BB
превоз
од 90
****
1
UAI
превоз
од 58
****
1
BB
превоз
од 29
****
1
HB
превоз
од 45
****
1
BB
превоз
од 220
****
1
HB
превоз
од 43
****
1
HB
превоз
од 116
****
1
HB
превоз
од 50
****
1
HB
превоз
од 122
****
1
HB
превоз
од 46
****
1
HB
превоз
од 27
****
1
HB
превоз
од 44
****
1
HB
превоз
од 33
****
1
HB
превоз
од 23
****
1
HB
превоз
од 58
****
1
RO
превоз
од 62
****
1
HB
превоз
од 49
****
1
BB
превоз
од 33
****
1
HB
превоз
од 54
****
1
BB
превоз
од 85
****
1
HB
превоз
од 45
****
1
HB
превоз
од 25
***
1
HB
превоз
од 61
***
1
RO
превоз
од 81
***
1
HB
превоз
од 30
***
1
BB
превоз
од 30
***
1
RO
превоз
од 98
***
2
HB
превоз
од 32
***
1
HB
превоз
од 39
***
2
RO
превоз
од 37
***
1
BB
превоз
од 25
***
1
BB
превоз
од 22
***
1
BB
превоз
од 36
***
1
BB
превоз
од 29
***
1
HB
превоз
од 35
***
1
HB
превоз
од 23
***
1
HB
превоз
од 52
***
1
HB
превоз
од 33
***
1
BB
превоз
од 46
***
1
HB
превоз
од 30
***
1
HB
превоз
од 20
***
1
BB
превоз
од 21
***
1
BB
превоз
од 27
***
1
RO
превоз
од 40
***
1
HB
превоз
од 57
***
1
BB
превоз
од 34
***
1
HB
превоз
од 40
***
1
HB
превоз
од 62
***
1
HB
превоз
од 82
**
1
HB
превоз
од 24
**
1
RO
превоз
од 19
**
1
RO
превоз
од 12
**
1
HB
превоз
од 23
**
1
BB
превоз
од 24
**
1
RO
превоз
од 19
**
1
BB
превоз
од 18
**
1
BB
превоз
од 18
**
1
HB
превоз
од 22
*
1
RO
превоз
од 18
*
1
RO
превоз
од 45