+389 46 255 600, +389 72 255 600 08:00 - 20:00

Сместување со сопствен превоз

ВИС ПОЈ - богата понуда на хотелско и апартманско сместување, од сите категории, како и сместување во вили и приватни сместување, за сите клиенти кои одморот го организираат со сопствен превоз.

Понудата дадена во СМЕСТУВАЊЕ, може да се комбинира според Вашите желби и потреби.

На Вас е да одберете кој датум ќе патувате, дали сакате хотелско или апартманско приватно сместување, која категорија , колку дена би престојувале и на која дестинација.

 

Pages

*****
1
BB
превоз
од 33
*****
1
ALL
превоз
од 82
*****
53
BB
превоз
од 53
****
1
HB
превоз
од 48
****
1
HB
превоз
од 48
****
1
RO
превоз
од 49
****
1
HB
превоз
од 54
****
1
HB
превоз
од 36
****
1
HB
превоз
од 37
****
1
HB
превоз
од 24
****
1
HB
превоз
од 32
****
1
HB
превоз
од 69
****
1
HB
превоз
од 32
****
1
FB
превоз
од 47
****
1
HB
превоз
од 53
****
1
HB
превоз
од 40
****
1
HB
превоз
од 50
****
1
HB+
превоз
од 28
****
1
BB
превоз
од 27
****
1
BB
превоз
од 32
****
1
HB
превоз
од 15
****
1
BB
превоз
од 43
****
1
BB
превоз
од 35
****
1
BB
превоз
од 28
****
1
HB
превоз
од 25
****
1
BB
превоз
од 30
***
1
BB
превоз
од 19
***
1
BB
превоз
од 29
***
1
RO
превоз
од 35
***
1
HB
превоз
од 22
***
1
HB
превоз
од 21
***
1
RO
превоз
***
1
BB
превоз
од 35
***
1
HB
превоз
од 49
***
1
BB
превоз
од 22
***
1
ALL
превоз
од 49
***
1
HB+
превоз
од 28
**
1
BB
превоз
од 27
**
1
HB
превоз
од 28
*
1
BB
превоз
од 8
****
1
HB
превоз
од 52
****
1
HB
превоз
од 68
****
1
HB
превоз
од 21
****
1
BB
превоз
од 20
****
1
ALL
превоз
од 21
****
1
HB
превоз
од 30
****
1
HB
превоз
од 36
***
1
RO
превоз
од 22
***
1
HB
превоз
од 27
***
1
HB
превоз
од 25
***
1
ALL
превоз
од 28
***
1
HB
превоз
од 89
***
1
HB
превоз
од 21
1
RO
превоз
од 18
***
1
RO
превоз
од 24
***
1
RO
превоз
од 12
1
RO
превоз
од 15
1
RO
превоз
од 54
*****
1
BB
превоз
*****
1
HB
превоз
од 52
*****
1
HB
превоз
од 151
*****
1
BB
превоз
од 48
*****
1
HB
превоз
од 66
****
1
BB
превоз
од 63
****
1
HB
превоз
од 15
****
7
RO
превоз
од 47
****
1
HB
превоз
од 41
****
1
HB
превоз
од 45
****
1
HB
превоз
од 41
****
1
HB
превоз
од 48
****
1
HB
превоз
од 36
****
1
BB
превоз
од 31
****
1
HB
превоз
од 37
****
1
HB
превоз
од 32
****
1
HB
превоз
од 29
****
1
HB
превоз
од 33
***
1
HB
превоз
***
1
BB
превоз
од 35
***
1
BB
превоз
од 24
***
1
BB
превоз
од 21
***
1
HB
превоз
од 46
***
1
HB
превоз
од 29
***
1
HB
превоз
од 41
***
1
HB
превоз
од 60
***
1
BB
превоз
од 25
***
1
HB
превоз
од 38
***
1
BB
превоз
од 23
***
1
BB
превоз
од 20
***
1
HB
превоз
од 42
***
1
HB
превоз
од 31
***
1
HB
превоз
од 31
***
1
RO
превоз
од 35
***
1
BB
превоз
од 17
***
1
BB
превоз
од 18
***
1
BB
превоз
од 23
**
1
HB
превоз
од 42
**
1
HB
превоз
од 17
**
1
HB
превоз
од 42
**
1
ALL
превоз
од 30
**
1
BB
превоз
од 29
**
1
BB
превоз
од 19
**
1
ALL
превоз
од 19