+389 46 255 600, +389 72 255 600 08:00 - 20:00

Сместување со сопствен превоз

ВИС ПОЈ - богата понуда на хотелско и апартманско сместување, од сите категории, како и сместување во вили и приватни сместување, за сите клиенти кои одморот го организираат со сопствен превоз.

Понудата дадена во СМЕСТУВАЊЕ, може да се комбинира според Вашите желби и потреби.

На Вас е да одберете кој датум ќе патувате, дали сакате хотелско или апартманско приватно сместување, која категорија , колку дена би престојувале и на која дестинација.

 

Pages

****
1
HB
превоз
од 19
****
1
HB+
превоз
од 22
****
1
UAI
превоз
од 34
****
1
BB
превоз
од 36
****
1
ALL
превоз
од 28
****
1
BB
превоз
од 21
****
1
ALL
превоз
од 23
****
1
UAI
превоз
од 41
****
1
UAI
превоз
од 36
****
1
ALL
превоз
од 29
****
1
ALL
превоз
од 34
****
1
ALL
превоз
од 34
****
1
HB
превоз
од 31
****
1
BB
превоз
од 18
****
1
BB
превоз
од 16
****
1
ALL
превоз
од 28
***
3
HB
превоз
од 44
***
1
HB
превоз
од 19
***
1
BB
превоз
од 14
***
1
BB
превоз
од 35
***
1
HB
превоз
од 19
***
1
RO
превоз
од 35
***
1
BB
превоз
од 22
***
1
ALL
превоз
од 42
***
1
ALL
превоз
од 24
***
1
HB
превоз
од 37
****
1
ALL
превоз
од 25
****
1
HB
превоз
од 42
****
1
HB
превоз
од 32
****
1
BB
превоз
од 21
****
1
HB
превоз
од 51
****
1
HB
превоз
од 29
***
1
HB
превоз
од 29
***
1
HB
превоз
од 29
***
1
HB
превоз
од 26
***
1
ALL
превоз
од 28
*****
1
HB
превоз
од 42
1
RO
превоз
од 31
1
BB
превоз
од 93
1
RO
превоз
од 22
1
HB
превоз
од 155
1
HB
превоз
од 155
1
HB
превоз
од 155
1
RO
превоз
од 27
1
HB
превоз
од 155
*****
1
HB
превоз
од 46
*****
1
BB
превоз
од 32
*****
1
HB
превоз
од 65
*****
3
BB
превоз
*****
1
BB
превоз
од 29
****
1
HB
превоз
од 41
****
1
ALL
превоз
од 33
****
1
BB
превоз
од 219
****
1
BB
превоз
од 63
****
1
BB
превоз
од 191
****
1
BB
превоз
од 32
****
1
BB
превоз
****
1
BB
превоз
од 22
****
1
UAI
превоз
од 43
****
1
HB
превоз
од 52
****
1
BB
превоз
од 78
****
1
HB
превоз
од 26
****
1
BB
превоз
од 25
****
1
BB
превоз
од 18
****
1
BB
превоз
од 26
****
1
HB
превоз
од 41
****
1
BB
превоз
од 26
****
1
BB
превоз
од 24
****
1
RO
превоз
од 30
****
1
BB
превоз
од 23
****
1
BB
превоз
од 22
****
1
ALL
превоз
од 57
****
1
BB
превоз
од 55
****
1
UAI
превоз
од 52
****
1
HB
превоз
од 60
****
1
HB
превоз
од 61
****
1
HB
превоз
од 41
****
1
HB
превоз
од 49
****
1
HB
превоз
од 32
****
1
BB
превоз
од 71
****
1
HB
превоз
од 44
****
1
BB
превоз
од 27
****
1
ALL
превоз
од 31
***
1
HB
превоз
од 52
***
1
RO
превоз
од 38
***
1
HB
превоз
од 46
***
1
BB
превоз
од 14
***
1
BB
превоз
од 27
***
1
HB
превоз
од 23
***
2
HB
превоз
од 24
***
1
BB
превоз
од 26
***
1
BB
превоз
од 35
***
1
HB
превоз
од 55
***
1
BB
превоз
од 32
***
1
BB
превоз
од 24
***
1
BB
превоз
од 19
***
1
BB
превоз
од 18
***
1
HB
превоз
од 39
***
1
HB
превоз
од 67
***
1
HB
превоз
од 41
***
1
BB
превоз
од 26
***
1
BB
превоз
од 61
***
1
HB
превоз
од 30
***
1
BB
превоз
од 20
***
1
HB
превоз
од 34
***
1
HB
превоз
од 52
***
1
HB
превоз
од 61
***
1
RO
превоз
од 49
***
1
ALL
превоз
од 45
***
1
HB
превоз
од 34
***
1
HB
превоз
од 44
***
1
HB
превоз
од 155
**
1
HB
превоз
од 147
**
1
HB
превоз
**
1
ALL
превоз
од 24
**
1
BB
превоз
од 19
**
7
RO
превоз
од 360
**
1
HB
превоз
од 22
**
1
ALL
превоз
од 30
**
1
HB
превоз
од 25
**
1
RO
превоз
од 26
**
1
BB
превоз
од 29