+389 46 255 600, +389 72 255 600 08:00 - 17:00

Турција со авион

ТУРЦИЈА  се протега на два континента, а ги спојува Истокот, Западот и Ориентот, и тоа од времето на античко-византискиот период, Отоманската, Римската и персиската империја. Граничи со осум држави и излегува на четири мориња. Територијата на Турција во должина е долга околу 1.600 километри, а широка 800 километри. Во светски рамки, Турција е 37. земја според територијата. Цела Турција е планинска земја со поголем број езера и со континентална, океанска и со средоземна клима. Специфичната местоположба на Турција ѝ обезбедува да биде третирана како крстопат меѓу Азија и Европа.

Турција е држава која  во својот состав брои  голем избор на дестинации, атрактивни за посета во текот на целата година, но несомнено  земјата е најпосетена од домашни и странски  туристи  за време на летниот период.

Веселото и гостопримливо население е карактеристично за Турција.

Турската кујна е  многу блиска со нашата и важи за  една  од најдобрите во светот.

 

ПРЕПОРАЧУВАМЕ:
- Проверете ги сатниците на полетување 24 часа пред објавеното - планирано време на полетување.
- Сите сатници-времиња во табелите се дадени во локално време. Организаторот не прифаќа одговорност за промени во сатниците кои се резултат на промени во редот на летање на авиопревозникот, или доколку истите настанат од причини кои не можат да се предвидат. Евентуалното пристигнување во хотелот по полноќ или во раните утрински часови се смета за реализирана услуга. За можните спорови ќе се применува важечката регулатива во авио сообраќајот.

Понудата во ова издание се однесува на ограничен број места. Организаторот не одговара за евентуални ненамерни грешки настанати при техничката подготовка. Организаторот го задржува правото на промена на цените согласно Општите услови на патување.

 

 

 

 

Pages

*****
6
ALL
превоз
од 554
*****
6
UAI
превоз
од 524
*****
6
ALL
превоз
од 692
*****
6
ALL
превоз
од 700
*****
6
UAI
превоз
од 628
*****
6
ALL
превоз
од 429
*****
6
ALL
превоз
од 869
*****
6
UAI
превоз
од 799
*****
6
UAI
превоз
од 456
*****
6
UAI
превоз
од 599
*****
6
UAI
превоз
од 798
*****
6
ALL
превоз
од 460
*****
6
UAI
превоз
од 768
*****
6
UAI
превоз
од 735
*****
6
UAI
превоз
од 594
*****
6
ALL
превоз
од 460
*****
6
ALL
превоз
од 590
*****
6
UAI
превоз
од 717
*****
6
UAI
превоз
од 529
*****
6
UAI
превоз
од 474
*****
6
UAI
превоз
од 885
*****
6
UAI
превоз
од 628
*****
6
UAI
превоз
од 476
*****
6
UAI
превоз
од 586
*****
6
UAI
превоз
од 578
*****
6
UAI
превоз
од 712
*****
6
UAI
превоз
од 569
*****
6
UAI
превоз
од 522
*****
6
UAI
превоз
од 632
*****
6
UAI
превоз
од 619
*****
6
UAI
превоз
од 538
*****
6
ALL
превоз
од 920
*****
6
UAI
превоз
од 699
*****
6
UAI
превоз
од 433
*****
6
UAI
превоз
од 370
*****
6
UAI
превоз
од 549
*****
6
UAI
превоз
од 1107
*****
6
UAI
превоз
од 600
*****
6
ALL
превоз
од 684
*****
6
ALL
превоз
од 392
*****
6
UAI
превоз
од 663
*****
6
UAI
превоз
од 569
*****
6
ALL
превоз
од 930
*****
6
UAI
превоз
од 631
*****
6
ALL
превоз
од 460
*****
6
UAI
превоз
од 570
*****
6
UAI
превоз
од 583
*****
6
ALL
превоз
од 360
*****
6
BB
превоз
од 654
*****
6
UAI
превоз
од 446
*****
6
UAI
превоз
од 412
*****
6
UAI
превоз
од 589
*****
6
ALL
превоз
од 963
*****
6
UAI
превоз
од 422
*****
6
UAI
превоз
од 650
*****
6
UAI
превоз
од 685
*****
6
UAI
превоз
од 592
*****
6
UAI
превоз
од 387
*****
6
UAI
превоз
од 639
*****
6
ALL
превоз
од 692
*****
6
UAI
превоз
од 637
*****
6
ALL
превоз
од 395
*****
6
UAI
превоз
од 1156
*****
6
UAI
превоз
од 634
*****
6
UAI
превоз
од 417
*****
6
UAI
превоз
од 646
*****
6
BB
превоз
од 458
*****
6
UAI
превоз
од 465
*****
6
UAI
превоз
од 764
*****
6
UAI
превоз
од 663
*****
6
UAI
превоз
од 405
*****
6
UAI
превоз
од 491
*****
6
UAI
превоз
од 660
*****
6
UAI
превоз
од 399
*****
6
ALL
превоз
од 684
*****
6
ALL
превоз
од 407
*****
6
UAI
превоз
од 456
*****
6
ALL
превоз
од 818
*****
6
ALL
превоз
од 429
*****
6
ALL
превоз
од 469
*****
6
UAI
превоз
од 683
*****
6
ALL
превоз
од 407
*****
6
ALL
превоз
од 448
*****
6
UAI
превоз
од 663
*****
6
ALL
превоз
од 470
*****
6
UAI
превоз
од 392
*****
6
UAI
превоз
од 702
*****
6
ALL
превоз
од 498
*****
6
UAI
превоз
од 455
*****
6
UAI
превоз
од 663
*****
6
UAI
превоз
од 546
*****
6
UAI
превоз
од 525
*****
6
UAI
превоз
од 564
*****
6
UAI
превоз
од 483
*****
6
ALL
превоз
од 647
*****
6
ALL
превоз
од 574
*****
6
UAI
превоз
од 481
*****
6
UAI
превоз
од 560
*****
7
UAI
превоз
од 686
*****
6
UAI
превоз
од 480
*****
6
ALL
превоз
од 822
*****
6
UAI
превоз
од 628
*****
6
ALL
превоз
од 482
*****
6
UAI
превоз
од 507
*****
6
UAI
превоз
од 681
*****
6
ALL
превоз
од 545
*****
6
ALL
превоз
од 1214
*****
6
ALL
превоз
од 395
*****
6
ALL
превоз
од 490
*****
6
UAI
превоз
од 843
*****
6
UAI
превоз
од 528
*****
6
ALL
превоз
од 536
*****
6
UAI
превоз
од 569
*****
6
UAI
превоз
од 691
*****
6
UAI
превоз
од 481
*****
6
UAI
превоз
од 563
*****
6
UAI
превоз
од 1739
*****
6
ALL
превоз
од 498
*****
6
ALL
превоз
од 861
*****
6
UAI
превоз
од 573
*****
6
UAI
превоз
од 473
*****
6
ALL
превоз
од 347
*****
6
UAI
превоз
од 706
*****
6
UAI
превоз
од 573
*****
6
UAI
превоз
од 458
*****
6
ALL
превоз
од 404
*****
6
UAI
превоз
од 725
*****
6
UAI
превоз
од 540
*****
6
ALL
превоз
од 578
*****
6
ALL
превоз
од 2824
*****
6
UAI
превоз
од 347
*****
6
ALL
превоз
од 618
*****
6
UAI
превоз
од 462
*****
6
UAI
превоз
од 604
*****
6
ALL
превоз
од 534
*****
6
ALL
превоз
од 420
*****
6
UAI
превоз
од 600
*****
6
UAI
превоз
од 528
*****
6
UAI
превоз
од 907
*****
6
UAI
превоз
од 545
*****
6
UAI
превоз
од 355
*****
6
UAI
превоз
од 759
*****
6
UAI
превоз
од 584
*****
6
UAI
превоз
од 628
*****
6
UAI
превоз
од 425
*****
6
UAI
превоз
од 429
*****
6
UAI
превоз
од 599
*****
6
ALL
превоз
од 623
*****
6
UAI
превоз
од 550
****
6
ALL
превоз
од 307
****
6
ALL
превоз
од 322
****
6
ALL
превоз
од 336
****
6
ALL
превоз
од 384
****
6
ALL
превоз
од 402
****
6
ALL
превоз
од 353
****
6
ALL
превоз
од 418
****
6
ALL
превоз
од 411
****
6
ALL
превоз
од 412
****
6
ALL
превоз
од 418
****
6
ALL
превоз
од 463
****
6
ALL
превоз
од 423
****
6
ALL
превоз
од 421
****
6
ALL
превоз
од 425
****
6
UAI
превоз
од 356
****
6
ALL
превоз
од 548
****
6
ALL
превоз
од 553
****
6
ALL
превоз
од 303
****
6
ALL
превоз
од 305
***
6
UAI
превоз
од 822
***
6
ALL
превоз
од 291